Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepláreň

Energetické zariadenie určené na súčasnú dodávku tepla a elektrickej energie, vyznačujúce sa vysokým stupňom využitia paliva. V súčasnosti sa presadzuje pojem „kogeneračná výroba elektriny a užitočného tepla”.

Bloková tepláreň s plynovou turbínou GT5.
Inštalovaný elektrický výkon: 2,5 MW
Tepelný výkon (dodávka tepla): 5 MW
Palivo: zemný plyn alebo vykurovací olej
Využitie paliva: 80 až 90 %
detail
detail