Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termojadrová reakcia

Termojadrová reakcia je syntéza (zlučovanie) ľahkých jadier atómu do jadra ťažšieho, pri ktorom sa uvoľňuje veľké množstvo energie. Na vznik termojadrovej reakcie je potrebná vysoká energia, aby sa prekonala elektrostatická odpudivosť jadier.

Príklady termojadrových reakcií:

  21H + 31H ® 42He + 10n + 17,6 MeV

   21H + 21H ® 32He + 10n + 3,3 MeV

21H + 21H ® 31He + 11p + 4 MeV

  

detail
detail