Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tlakovzdušná akumulačná elektráreň

Je variantom elektrárne s plynovými turbínami, ktoré môžu prebytočný nočný elektrický výkon akumulovať do stlačeného vzduchu vháňaného pod vysokým tlakom do utesnených podzemných jaskýň alebo vydolovaných priestorov. Stlačený vzduch odoberaný z podzemného zásobníka potom počas niekoľkých hodín môže nahradiť činnosť kompresora, nevyhnutnú na prevádzku plynovej turbíny.

Tlakovzdušná akumulačná elektráreň bola prvýkrát uvedená do prevádzky roku 1974 v nemeckom Huntorfu. Jej plynová turbína v trojhodinovej špičke dodáva do siete výkon 290 MW. Tlak vzduchu skladovaného v dvoch soľných jaskyniach s odoberacím priestorom 150 000 m3 sa pohybuje od 5 do 7,5 MPa.   

detail
detail