Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Turbogenerátor

Turbogenerátor je elektrický stroj, ktorý je poháňaný turbínou a mení energiu mechanickú na energiu elektrickú využitím točivého magnetického poľa. Turboalternátor je zdrojom striedavého elektrického prúdu a napätia. Turbodynamo je zdrojom jednosmerného elektrického prúdu a napätia. Tubodynamo sa uplatnilo najmä v počiatkoch využívania elektrickej energie a dnes sa už prakticky nevyužíva. Napríklad v londýnskej elektrárni uvedenej do prevádzky roku 1882 dodávalo Edisonovo dynamo poháňané parným strojom jednosmerné napätie 110 V a poskytovalo dostatočný výkon pre tisíc Edisonových žiaroviek.

detail
detail