Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora SUPERPHENIX

PALIVO: plutónium - používa sa vo forme zmesi oxidov PuO2 a UO2
MODERÁTOR
: nemá. 
CHLADIVO
: tekutý sodík
AKTÍVNA ZÓNA:
palivové tyče tvoria valčeky paliva uzavreté v trubici z nehrdzavejúcej ocele. Aktívna zóna je navyše obklopená reprodukčnou vrstvou, ktorá obsahuje urán vo forme UO2. Horúci sodík ohriaty v aktívnej zóne odovzdáva svoje teplo sodíku, ktorý je v oddelenom druhom (sekundárnom), už nerádioaktívnom okruhu. Ten potom odovzdáva teplo v parnom generátore vode a para sa odvádza do turbíny.

Tepelný výkon: 2 900 MW
Výška aktívnej zóny: 1,0 m
Priemer aktívnej zóny: 3,7 m
Hmotnosť paliva v reaktore: 31,5 t
Palivo vo forme zmesi: PuO2, UO2
Obohatenie paliva plutóniom: 16,6 %
Tlak sodíka v reaktore: 0,25 MPa
Teplota sodíka na vstupe: 395 °C
Teplota sodíka na výstupe: 545 °C
Počet slučiek primárneho okruhu: 4 ks

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail