Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepelná elektráreň

Pod pojmom tepelná elektráreň sa často nesprávne rozumie iba klasická elektráreň pracujúca v parnom cykle, využívajúca fosílne palivo. Správne tepelná elektráreň je každý súbor zariadení, v ktorom sa vyrába elektrická energia premenou z tepelnej energie. Medzi tepelné patria teda elektrárne využívajúce tepelnú energiou z primárnych zdrojov (geotermálna energia) alebo premenenou z energie chemickej a jadrovej. Medzi tepelné elektrárne teda nepatria vodné elektrárne, veterné elektrárne a podobne. Pozri emisie škodlivín.

detail
detail