Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tlakový fluidný kotol

Fluidný kotol pracujúci pri vysokom tlaku. Využitie energie obsiahnutej v stlačených spalinách vyžaduje zaradenie plynovej turbíny. Vyčistené spaliny sa privádzajú do plynovej turbíny, kde expandujú. Turbína je na spoločnom hriadeli s kompresorom, ktorý dopravuje stlačený vzduch do fluidného kotla.

Prvá komerčná tepláreň na svete, vybavená tlakovými fluidnými kotlami.
Dodávateľ: ABB Carbon
Lokalita: Švédsko, predmestie Štokholmu „Värtan”
Inštalovaný elektrický výkon: 137 MWe
Dodávka tepla pre Štockholm: 220 MWt
Palivo: čierne uhlie dovážané z Anglicka alebo z Poľska
Bloky: 2 jednotky P 200
Emisia: NOx - 20 mg/MJ, SO2 - 60 mg/MJ, popolček 5 mg/m3
detail
detail