Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tranzitný plynovod a ropovod

Tranzitnými nazývame plynovody a ropovody, ktorými prúdi príslušné médium a ktoré na ceste do svojho cieľa prechádzajú cez určité štáty. Tak napríklad najdlhší ruský a tiež európsky tranzitný plynovod privádza plyn do strednej a západnej Európy okrem iných štátov aj cez SR, ktorú tým strategicky zvýznamňuje. 

detail
detail