Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Reaktor (jadrový)

Jadrový reaktor je zariadenie určené na uvoľňovanie jadrovej energie a na jej premenu na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive, ktoré sa tým intenzívne ohrieva. Teplo sa z paliva odvádza pomocou chladiva a ďalej využíva. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

Parametre reaktora typu VVER 440
Výška nádoby: 11,8 m
Priemer nádoby: 3,84 m
Hmotnosť: 215 t
Teplota vody vstup/výstup reaktor: 265/294 °C
Tlak: 12,26 MPa
Počet palivových kaziet: 312

 

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
Jadrové elektrárne vo svete.
Podiel typov elektrární na svetovej produkcii elektrickej energie.

 

Rez reaktorom VVER 440
Rez reaktorom
VVER 440

Interaktívna schéma
Rez reaktorom KS 150
Rez reaktorom
KS 150

Interaktívna schéma
3D model reaktora typu VVER 440
Reaktor typu
VVER 440

3D animácia

 

Reaktorová sála
360° – panoramatické fotografie

Reaktorová sála

QuickTime
nižšia kvalita / 1,55 MB
vyššia kvalita / 7,99 MB

Java
nižšia kvalita / 1,27 MB
vyššia kvalita / 6,79 MB

detail
detail