Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Trícium

Trícium je izotop vodíka. V reaktore vzniká pri štiepnych reakciách v jadrovom palive a pri neutrónových reakciách s rôznymi izotopmi obsiahnutými v chladive. Väčšina trícia sa premieňa na tzv. tríciovú vodu a stáva sa súčasťou normálneho kolobehu vody. Trícium vzniká tiež v prírode pôsobením kozmického žiarenia. 

Označenie: T
Rádioaktívny izotop vodíka
Relatívna atómová hmotnosť: 3,016
Teplota varu: -248,1 °C
Hustota: 0,281 kg.m-3 (0 °C)
Tvorí asi 10-17 % prírodného vodíka
detail
detail