Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Turbína

V turbíne sa uskutočňuje premena tepelnej (vnútornej) a/alebo kinetickej energie pracovnej látky (pary, plynu, vzduchu, vody) na energiu mechanickú (rotácia hriadeľa). Turbína je roztáčaná pracovnou látkou prúdiacou cez lopatky turbíny. Mechanická energia sa môže využívať priamo na pohon iného stroja. Ak má turbína slúžiť na výrobu elektrickej energie, potom je na spoločnom hriadeli s elektrickým generátorom – dohromady tvoria tzv. turbogenerátor.

Rozdelenie turbín:

  • podľa pracovnej látky: vodné, parné, plynové,
  • podľa smeru prietoku obežným kolesom: radiálna, axiálna, diagonálna,
  • podľa spôsobu spracovania energetického spádu: pretlaková, rovnakotlaková
  • podľa delenia energetického spádu: jednostupňová, viacstupňová.
detail
detail