Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Termodynamické cykly

Alebo tepelné obehy – súslednosť zmien stavu pracovnej látky, ktorá sa začína a končí vždy vo východiskovom bode. Najznámejšie tepelné obehy sú Carnotov cyklus s najvyššou termickou účinnosťou (má skôr teoretický význam pre hodnotenie reálnych tepelných obehov), Clausiov-Rankinov parný cyklus používaný vo veľkej väčšine elektrární na fosílne palivá, Braytonov cyklus s plynovou turbínou a v poslednom čase paroplynové cykly (kombinácia plynového a parného cyklu).

detail
detail