Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Savoniov rotor

V roku 1929 patentoval Savonius veternú turbínu s vertikálnou osou rotora, ktorej lopatky tvorili dve navzájom presadené plochy polvalcov. Točivý moment vzniká ako účinok výslednice síl pôsobiacich účinkom vetra na vypuklú a vydutú plochu. 

Optimálny súčiniteľ rýchlobežnosti: 0,9 až 1
Maximálna účinnosť: do 40 %.

detail
detail