Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Segner Ján Andrej

10. 10. 1704 – 5. 10. 1777
matematik a fyzik, otec vodnej turbíny

J. A. Segner sa narodil v Bratislave. Počas stredoškolského štúdia sa zaujímal o medicínu, matematiku a fyziku. V roku 1730 ho v Jene promovali za doktora medicíny, avšak viac inklinoval k fyzike. V roku 1732 sa vrátil do Jeny, kde sa stal riadnym profesorom matematiky a fyziky. Po r. 1739 ho postupne vymenovali za člena londýnskej, berlínskej a petrohradskej akadémie. Keď v rokoch 1755–1777 pôsobil na univerzite v Halle, patril medzi najuznávanejších fyzikov Európy. V roku 1739 bola publikovaná jeho známa práca „Specimen theoriae turbinum“. Roku 1735 vydal učebnice aritmetiky, geometrie, fyziky a ďalších asi 80 vedeckých prác.

Najväčší objav bol pomenovaný podľa autora – Segnerovo koleso. Segner je uvádzaný ako otec vodnej turbíny. Táto využíva účinok reakcie prúdu vody vytekajúcej z valcovitej nádoby, ktorá mala v dolnej časti niekoľko vodorovných ramien zahnutých jedným smerom. Voda vytekala ramenami a rozkrútila pôsobením reaktívnej sily celú nádobu v opačnom smere, ako vytekala. Ide o geniálny objav, ktorý sa neskôr stal základom reaktívnych rakiet a turbín. Tak, ako je Segner uznávaný vo svojej vlasti, na Slovensku, patrí aj do elity nemeckej a svetovej vedy.

detail
detail