Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sklz

Točivé magnetické pole cievok statora asynchrónneho elektromotora indukuje vo vinutí rotora veľké prúdy. To má za následok vznik síl, ktoré rotor roztočia v smere rotácie točivého poľa. Rotor sa otáča vždy s menšou frekvenciou (fr), ako je frekvencia točivého magnetického poľa (fs) a rozdiel týchto frekvencií sa vyjadruje v percentách a volá sa sklz (s).

s = (fs - fr) / fs . 100 [%]

detail
detail