Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Logo Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Miletičova 5, 824 84 Bratislava 26
Slovenská republika
E-mail:
Internet:
Info@sepsas.sk
www.sepsas.sk

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike. Zabezpečuje prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom napojených na 220 kV a 400 kV siete. Prostredníctvom vedení a elektrických staníc prenosovej sústavy sa realizuje dovoz, vývoz a tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Na zabezpečenie starostlivosti o svoje zariadenia je spoločnosť vybavená modernými diagnostickými prístrojmi. Tieto služby vykonáva aj pre rozvodné a výrobné podniky, veľkoodberateľov a aj pre zahraničie. Súčasne technicky zabezpečuje riadenie elektrizačnej sústavy SR Slovenským energetickým dispečingom.

Poslaním spoločnosti je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny a paralelná prevádzka so susednými sústavami podľa odporúčaní UCTE s minimálnymi dopadmi na životné prostredie.

detail
detail