Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Smog

Smog je zmes exhalácií škodlivín, výfukových plynov a hmly. Vytvára sa pri zvláštnych atmosférických podmienkach v priemyslových a silne zaľudnených oblastiach. Znižuje viditeľnosť a ohrozuje zdravie človeka, dráždi dýchacie cesty a oči a poškodzuje rastliny.

detail
detail