Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je vlastnosť objektu alebo zariadenia plniť požadované funkcie pri zachovaní hodnôt, stanovených prevádzkovými ukazovateľmi v daných medziach a v danom čase podľa stanovených technických podmienok. Spoľahlivosť sa najčastejšie charakterizuje intenzitou porúch, t.j. počtom porúch za stanovený časový interval, napríklad za jeden rok. Veľký význam má tento pojem pre energetické zariadenia od jednoduchých elektrických spotrebičov až po veľké bloky elektrární

Z hľadiska spoľahlivosti spravidla rozoznávame tri obdobia činnosti objektu alebo zariadenia:

Zabehnutie – je charakterizované vysokou počiatočnou hodnotou intenzity porúch. Je to spôsobené skrytými (výrobnými) chybami, ktoré vyvolajú poruchu hneď, alebo krátko po uvedení do prevádzky. Postupom času intenzita týchto porúch klesá.

Normálna prevádzka – je charakterizovaná nepatrným starnutím prvkov a náhodným výskytom porúch, ktorý vykazuje takmer konštantnú intenzitu.

Starnutie – je charakterizované nezvratnými javmi, ako je opotrebovanie a únava rôznych prvkov zariadenia, ktoré vedú k rýchlemu zhoršeniu kvality prevádzky a k postupnému zvyšovaniu intenzity porúch.

detail
detail