Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Stabilizát

Stabilizát je najrozšírenejšou formou ukladania energetických odpadov z uhoľných elektrární vo svete. Ide o zmes popola a produktov odsírenia alebo popola z fluidných kotlov, ktorá sa zmieša s vodou s prípadným pridaním aditíva (vápna, cementu) s cieľom využiť schopnosť popolčeka tuhnúť a tvrdnúť ako napr. cement. Uvoľňovanie škodlivín zo stabilizátu sa výrazne znížuje tým, že ťažké a toxické kovy sa chemicky viažu v kryštalickej mriežke materiálu, ktorý je podobný betónu.  

detail
detail