Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Štítkovanie elektrických spotrebičov

V krajinách Európskeho spoločenstva slúži spotrebiteľovi na orientáciu na trhu nezávislé hodnotenie, vyjadrené tzv. energetickým štítkom, ktorý je na spotrebiči. Tento štítok informuje o energetickej náročnosti spotrebičov elektrickej energie, ako sú práčky, žehličky, ohrievače vody a pod. Vzhľad štítku je zjednotený vo všetkých krajinách, ktoré pristúpili k rámcovej dohode. Okrem označenia výrobcu, modelu výrobku a jeho hlavných technických a energetických parametrov uvádza zaradenie spotrebiča podľa výšky spotreby do jednej zo siedmych kategórií. Rozpätie od nízkej spotreby po vyššiu, t. j. od úsporného po menej úsporný spotrebič, je znázornené farebnou stupnicou a písmenami A až G. Najúspornejší je spotrebič zaradený do triedy A.

detail
detail