Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Suché procesy

Sú to chemické procesy, ktoré prebiehajúce bez použitia vody. V prípade odsírovania spalín sa mletý vápenec pridáva vo forme suchého prášku buď priamo do spaľovacieho priestoru alebo do špeciálneho chemického reaktora, v ktorom prebieha odsírovanie. Spaliny sa potom čistia od vzniknutých produktov chemického procesu odprášením v bežných odlučovačoch.

detail
detail