Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sievert – jednotka ekvivalentnej dávky

Sievert (podľa švédskeho rádiológa R. Sieverta 1896–1966) je jednotkou sústavy SI pre ekvivalentnú dávku. Je to jeden joule (pozri heslo Joule – jednotka energie) pohltený v jednom kg látky, pričom táto hodnota musí byť ešte vynásobená bezrozmerným koeficientom (akostným faktorom), ktorý charakterizuje biologický účinok daného druhu rádioaktívneho žiarenia na organickú látku.

Hodnoty bezrozmerného koeficientu charakterizujúceho účinok daného druhu rádioaktívneho žiarenia.
Žiarenie gama, elektróny: 1
Neutróny, protóny: 10
Častice alfa, častice s viac než jedným nábojom: 20
detail
detail