Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Síra

Síra (sulfur) je dôležitý biogénny prvok, známy od najstarších dôb. V prírode sa vyskytuje vo voľnom stave i viazaná, napr. v sulfidoch alebo v síranoch. Pri spaľovaní fosílnych palív sa uvoľňujú oxidy síry, ktoré patria medzi najškodlivejšie a najagresívnejšie látky, ktoré sa dostávajú do vzduchu.

Značka: S
Chemický prvok skupiny: VI. B
Reaktívny kov
Oxidačné číslo: -II, IV, VI
Atómové číslo: 16
Relatívna atómová hmotnosť: 32,066
Teplota topenia: 112,8 °C (síra alfa), 119,0 °C (síra beta)
Teplota varu: 444,6 °C
Hustota: 2 070 kg.m-3
detail
detail