Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovací kotol

Spaľovanie biomasy je najstarším známym spôsobom získavania energie. Spaľovať možno predovšetkým komunálne odpady, odpadnú drevnú hmotu, poľnohospodársky odpad (slamu), rýchlo rastúce dreviny a i. Na obrázku je malý kotol ústredného kúrenia firmy EKEN (Bruntál), určený na ekonomické spaľovanie drevnej hmoty. 

Výhrevnosť drevnej hmoty je 16 MJ/kg (hnedé uhlie: 11 až 13 MJ/kg).   

detail
detail