Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovanie

Spaľovanie je reakcia kyslíka s inými látkami – produkuje sa pri nej teplo a svetlo. Po dosiahnutí zápalnej teploty reakcia prebieha rýchlejšie v čistom kyslíku než vo vzduchu. Pri dokonalom spaľovaní organickej látky vznikne oxid uhličitý (pri nedokonalom oxid uhoľnatý) a voda, z ostatných látok vznikajú oxidy.
Pri priemyselnom spaľovaní rozoznávame spaľovanie homogénne (plynné palivo a vzduch), heterogénne (koks so vzduchom) a zmiešané (uhlie – prchavý podiel a pevný uhlík so vzduchom).

detail
detail