Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spínač

Spínač je elektrotechnický prístroj tvoriaci jeden konštrukčný celok na spínanie elektrického napätia (prúdu). Vyrába sa v rôznych konštrukčných úpravách podľa účelu a zaťaženia pri prevádzke.

detail
detail