Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Statická elektrina

Statickou elektrinou nazývame súhrn elektrických javov a stavov tvorených elektrickými nábojmi v pokoji. Vzniká obvykle trením alebo elektrostatickou indukciou. Môže mať nepriaznivé dôsledky, napr. vznik požiarov spôsobených iskrou.

detail
detail