Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Stator

Stator je netočivá časť elektrického stroja, v ktorej je uložené vinutie statora, ktoré vytvára časť magnetického obvodu. V jednosmerných elektrických strojoch je stator tvorený magnetickými pólmi, zloženými z plechov priskrutkovaných ku kostre z liatiny, ktorou sa uzatvára magnetický obvod. V striedavých elektrických strojoch je stator zložený z dynamových plechov s drážkami na vinutie. Vnútri statora sa otáča rotor.

detail
detail