Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Straty energie

Straty energie predstavujú množstvo energie v danom procese premenené na taký druh energie, ktorý je nevyužiteľný na predpokladaný účel. Napríklad tepelné straty, straty spôsobené trením, jalovým prepadom vody vo vodnej elektrárni a podobne.

detail
detail