Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Strmorúrový kotol

Kotol, ktorého spaľovací priestor je ohraničený stenami vytvorenými z paralelných vertikálnych rúr, v ktorom sa ohrieva voda alebo parovodná zmes. Na rozdiel od pôvodného parného kotla, v ktorom sa para tvorila priamo v parnom bubne ohrievanom plameňom alebo spalinami, v strmorúrových kotloch sa para tvorí v systéme vertikálne usporiadaných varníc.

detail
detail