Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Svetová energetická rada

Svetová energetická rada (World Energy Council; www.wec.co.uk) je nevládna nekomerčná energetická organizácia, založená roku 1923. Členmi WEC sú národné organizácie z 94 krajín, ktoré reprezentujú viac ako 90 % svetovej spotreby energie.

Cieľom WEC je podporovať využívanie energie na dosiahnutie čo najväčšieho úžitku pre celé ľudstvo. Formou vzájomnej koordinácie činností medzi členmi WEC – organizovanie konferencií, vypracúvanie rôznych štúdií – sa Svetová energetická rada zaoberá nielen samotnými otázkami výroby a spotreby rôznych foriem energie, ale aj problematikou trvalo udržateľného rozvoja, znečistenia životného prostredia, možných klimatických zmien a podobne.

Existujú aj ďalšie medzinárodné organizácie vo vzťahu k spotrebe energie, ako je napríklad Medzinárodná energetická agentúra, Medzinárodná federácia priemyselných spotrebiteľov energie atď.

detail
detail