Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Synchrónna rýchlosť

Synchrónna rýchlosť [1/s] je rýchlosť, akou sa otáča magnetické pole vytvorené trojfázovým prúdom viacerých, navzájom do siete pripojených strojov. Závisí od kmitočtu prúdu a počtu pólov stroja. Do elektrickej trojfázovej siete všetky generátory musia dodávať prúd a napätie rovnakej frekvencie 50 Hz a v rovnakej fáze. Hovoríme, že sa všetky točia synchrónnou rýchlosťou aj keď ich skutočné otáčky sa môžu navzájom líšiť, lebo tie závisia od počtu ich pólov. Parné turbogenerátory sú dvojpólové stroje, ich skutočné synchrónne otáčky sú 50 ot./s. Hydroalternátory mávajú väčší počet pólov, preto ich synchrónne otáčky sú úmerne nižšie.

detail
detail