Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Slnečná energia

Slnko je v podstate obrovský termojadrový reaktor, v ktorom dochádza k syntéze (zlučovaniu) jadier hélia z jadier vodíkov (protónov) v tzv. „vodíkovom cykle“. Vodíkový cyklus prebieha pri teplote 10 miliónov stupňov Kelvina, čo zodpovedá pomerom vo vnútri Slnka. Termojadrové procesy na Slnku prebiehajú už 5 miliárd rokov. Zásoba vodíka vystačí ešte na ďalších 15 miliárd rokov.

Slnečným žiarením dopadá na zemeguľu a jej atmosféru kontinuálne výkon 1,7 x 1017 W, čo predstavuje ročnú ponuku solárnej energie 1,5 x 1018 kWh. Slnko teda na zem vyžiari za jednu hodinu viac energie než ľudstvo spotrebuje za celý rok.
Intenzita slnečného žiarenia nad zemskou atmosférou je približne 1 350 W.m-2. V strednej Európe v závislosti na ročnom období a stave atmosféry môže intenzita globálneho slnečného žiarenia, ktoré prenikne atmosférou na zemský povrch, v poludňajších hodinách kolísať od 100 do 1 000 W.m-2.

Povrchová teplota Slnka:

6 000 K

Merný žiarivý výkon Slnka:

64 MW.m-2

Celkový žiarivý tok emitovaný Slnkom:

3,8 x 1026 W

 

Odkazy:
Energetický potenciál rôznych zdrojov energie v prepočte na tony merného paliva (tmp).
detail
detail