Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sodík

Sodík (nátrium) sa v prírode vyskytuje len v zlúčeninách, z ktorých najrozšírenejšou je chlorid sodný NaCl – soľ. Priemyselne sa pripravuje elektrolýzou roztaveného chloridu alebo hydroxidu sodného. Z hľadiska jadrovej energetiky je dôležitý ako chladivo niektorých reaktorov chladených tekutými kovmi.

Značka: Na
Chem. prvok skupiny: I A
Striebrobiely, značne reaktívny, lesklý, mäkký kov
Oxidačné číslo: I
Atómové číslo: 11
Relatívna atómová hmotnosť: 22,987 77
Teplota topenia: 97 °C
Teplota varu: 883 °C
Hustota: 970 kg.m-3
detail
detail