Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovacia komora

Priestor, do ktorého sa privádza palivo a spaľovací vzduch, v ktorom prebieha spaľovanie. V spaľovacej plynovej turbíne je spaľovacia komora zaradená medzi kompresorom a turbínou. V staršej verzii je valcová spaľovacia komora a kontrola NOx prebieha vstrekovaním vody. Moderné turbíny majú prstencovú spaľovaciu komoru, umožňujúcu potlačiť tvorbu NOx bez vstrekovania vody v dôsledku nižšej spaľovacej teploty. 

Koncentrácia NOx pri spaľovaní zemného plynu:
Difúzny plameň: 200 až 500 ppm
Spaľovanie so vstrekovaním vody: 25 až 150 ppm
Nový typ prstencovej spaľovacej komory s dvojstupňovým suchým spaľovaním: 25 ppm a menej

ppm - part per milion; 1 ppm = 0,0001 obj. % 

detail
detail