Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Striedavý elektrický prúd

Striedavý elektrický prúd možno opísať periodickou funkciou sínus alebo kosínus. Je to elektrický prúd charakterizovaný tým, že usporiadaný tok elektrického náboja v určitých časových intervaloch mení svoj smer spojitým spôsobom na opačný (strieda orientáciu).

detail
detail