Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Svorkovnica

Z elektrotechnického hľadiska je svorkovnica súhrn svoriek na spoločnej izolačnej doske, spravidla zakrytých z dôvodu ochrany pred dotykom a nečistotami. Svorka je v elektrických strojoch a prístrojoch zariadenie na spoľahlivé ale ľahko rozpojiteľné pripojenie vonkajších vodičov.

detail
detail