Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Synchrónny motor

Synchrónny motor je točivý elektrický stroj na striedavý elektrický prúd. Uhlová rýchlosť jeho rotora je zhodná s uhlovou rýchlosťou točivého magnetického poľa statora. Používa sa na pohony veľkých výkonov.

detail
detail