Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Supravodivosť

Jav, keď v látkach pri veľmi nízkych teplotách, pri ktorých elektrický odpor niektorých látok poklesne skokom takmer na nulovú hodnotu. Supravodivosť možno vyvolať v rade kovov, zliatin a v špeciálnej keramike už nielen pri teplotách kvapalného hélia, ale aj v kvapalnom dusíku a vodíku.

detail
detail