Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Spaľovacie turbíny

Spaľovacia turbína je lopatkový stroj, ktorého hlavné časti sú kompresor, spaľovacia komora a plynová turbína, príslušenstvo a pomocné zariadenia. Výkon na hriadeli stroja sa získava v turbíne expanziou paliva v jednej alebo niekoľkých spaľovacích komorách v prúde vzduchu stlačeného kompresorom. Užitočný výkon spaľovacej turbíny (výkon na spojke, odovzdávaný napr. elektrickému generátoru) je v najjednoduchšom jednohriadeľovom usporiadaní daný rozdielom výkonu turbíny a príkonu kompresora, ktorý turbína priamo poháňa. Spaľovacia turbína sa spúšťa roztočením stroja, obvykle elektrickým motorom. Kompresor spaľovacej turbíny je radiálny alebo axiálny turbokompresor. Spaliny z turbíny odchádzajú výfukom do atmosféry. Energetická bilancia spaľovacej turbíny sa zlepšuje využitým tepla výstupných spalín na predhriatie stlačeného vzduchu pred vstupom do spaľovacej komory vo výmenníku, príp. delenou kompresiou s medzichladičom. Prevádzkové vlastnosti sa zlepšujú viachriadeľovým usporiadaním. Spaľovacie turbíny sa používajú na pohon lietadiel, lodí, lokomotív, ojedinelo na pohon ťažkých vozidiel, v elektrárňach ako špičkové jednotky (v prevádzkovej pohotovosti).

detail
detail