Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Palivová tyč

Palivová tyč je hermeticky uzatvorená rúrka naplnená palivovými tabletami. Zväzok palivových tyčí tvorí palivovú kazetu.  

Uvedené parametre sa vzťahujú na reaktor typu VVER 1 000.

Počet pal. tyčí v kazete: 317 ks
Hmotnosť UO2 v jednej tyči: 1 575 g
Priemer palivovej tyče: 9,1 mm
detail
detail