Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Parný kotol s výtavným ohniskom

Kotol pracujúci s vyššou spaľovacou teplotou, umožňujúcou úplné roztavenie popolčeka a vznik roztavenej trosky. Troska sa odvádza z ohniska výtokovým otvorom do granulačnej nádrže. 

Parný výkon: 215 až 350 t/h
Tlak pary: 9,4 až 13,6 MPa
Teplota pary: do 540 °C
detail
detail