Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pásový rovinný rošt

Pevný rošt s ručnou obsluhou stačil len do tej doby, pokiaľ pracovali parné stroje s malým výkonom. S rastom výkonu bolo potrebné rošty mechanizovať. Medzi úspešné konštrukcie patrí pásový rovinný rošt. Skladá sa z dvoch článkových reťazí prepojených naprieč rámami, do ktorých sú zasunuté roštnice. Vrstva paliva na rošte sa reguluje hradlom.

Merné tepelné zaťaženie účinnej roštovej plochy: 0,7 až 1,5 MW/m2
Rýchlosť posunu roštu: 0,05 až 6 m/s
Hrúbka vrstvy paliva: 40 až 250 mm
Prietoková rýchlosť spaľovacieho vzduchu medzi roštnicami: 0,7 až 1,6 m/s
detail
detail