Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Pauli Wolfgang

1900–1958
švajčiarsky teoretický fyzik

Pracoval v oblasti teórie relativity a v kvantovej mechanike. Objavil tzv. Pauliho princíp, ktorý je dôležitý v kvantovej fyzike mnohoelektrónových systémov, a ktorý hovorí, že dve častice nachádzajúce sa v tom istom stave (rovnaký spin, náboj, moment hybnosti, atď.) nemôžu existovať v rovnakom čase na rovnakom mieste. Za objav vylučovacieho princípu dostal Nobelovu cenu (1945).

Vypracoval teóriu spinu v rámci nerelativistickej kvantovej mechaniky a prispel k formulácii kvantovej elektrodynamiky. Zaoberal sa tiež elektrónovým plynom v kovoch a jadrovými silami. V roku 1931 predpovedal existenciu neutrína.

detail
detail