Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Práškové granulačné ohnisko

Ohnisko s takou pracovnou teplotou, pri ktorej dochádza ku granulácii nataveného popolčeka priamo v spaľovacom priestore kotla. V ohnisku sa spaľuje rozomleté uhlie, granulovaný popolček sa hromadí vo výsypkách jednotlivých ťahov a v odlučovači.   

Práškové granulačné ohnisko bloku 200 MW.

Spotreba hnedého uhlia: 180 t/h
Spotreba vzduchu: 500 m3/h
Produkcia spalín: 1 milión m3/h
Produkcia popolčeka: 40 t/h
detail
detail