Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Priehrada

Priehrada je umelý vzdúvací objekt v riečnom údolí, ktorým sa v zaplavenom priestore zadržuje veľké množstvo vody v tzv. priehradnej nádrži. Táto voda sa využíva na energetické, priemyselné, poľnohospodárske, rekreačné a iné potreby. Priehrady sú najväčšie a najviac namáhané časti celého vodného diela. Na priehradu pôsobí okrem tlaku vody aj sila zeminy, tlak vetra, vlnobitia, tlak ľadu atď. V určitom zmysle sa pojem „priehrada” používa aj na označenie hrádze, no treba si uvedomiť, že výraz „priehrada” je širší a obvykle ním označujeme celé vodné dielo spojené s priehradou.

Priehrady podľa konštrukcie delíme na:
murované z lomového kameňa, betónové (gravitačné alebo klenbové), železobetónové členité,
zemné hrádze hlinité, balvanovité.
detail
detail