Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Primárny okruh – studená vetva

Studená vetva potrubia primárneho okruhu zabezpečuje transport tepelného média z parného generátora do reaktora. Táto časť potrubia vedie vodu ochladenú v parnom generátore, preto sa nazýva „studená vetva”.

Parametre reaktora typu VVER 440.

Teplota vody: 267 °C
Tlak: 12,26 MPa
Množstvo vody v I okruhu: 223 m3
Počet slučiek: 6
detail
detail