Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrické pole

Elektrické pole je jednou z foriem prejavov hmoty a tiež čiastková forma elektromagnetického poľa. Ide o silové pole, ktorého základnou vlastnosťou je schopnosť pôsobiť na elektrický náboj, ktorý sa v ňom nachádza, silou nezávislou od rýchlosti náboja. Zdrojom elektrického poľa môže byť elektrický náboj alebo časovo premenné magnetické pole. Základnou charakteristikou elektrického poľa je jeho napätie, ktoré určuje silu pôsobiacu v danom bode poľa na elektrický náboj. Elektrické pole je matematicky opísané rovnicami G. Maxwella.

detail
detail