Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrické vedenie

Elektrické vedenie je súčasťou prenosových a rozvodných sietí. Podľa uloženia vodičov a vyhotovenia izolácie rozoznávame vedenie vonkajšie, káblové a vnútorné.

Delenie elektrického vedenia podľa napätia.
vedenie uvn (ultra-vysoké napätie) napätie medzi vodičmi nad 800 kV
vedenie zvn (obzvlášť vysoké napätie) 300 až 800 kV
vedenie vvn (veľmi vysoké napätie) 52 až 300 kV
vedenie vn (vysoké napätie) 1 000 V až 52 kV
vedenie nn (nízke napätie) 50 až 1 000 V
vedenie mn (malé napätie) do 50 V
detail
detail