Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je veličina meraná prácou, ktorú je potrebné vykonať proti silám elektrického poľa pri prenesení jednotkového elektrického náboja z miesta s nulovým potenciálom do uvažovaného bodu. Miesto s nulovým potenciálom sa v teoretických úvahách kladie donekonečna a v praxi sa za toto miesto považuje Zem a všetky telesá s ňou spojené. Elektrický potenciál sa uvádza vo voltoch [V] (pozri heslo Volt – jednotka elektrického napätia).

detail
detail